Beramme

Fastsette tid (dato og klokkeslett) og sted for når og hvor et utlegg skal avholdes.

Kontakt oss