Debitor

Den som skylder penger. For eksempel en låntaker.

Kontakt oss