Namsmann

Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang.

Kontakt oss