Sameie

To eller flere eier en eiendel sammen.

Kontakt oss