Trafikk og kjøretøy

Person som tar på seg bilbelte.

Bøtesatser og prikkbelastning

Bøtesatser for brudd på vegtrafikklovgivningen fastsettes i statsråd.

Oversikt over prikkbelastning, finner du på Samferdselsdepartementets nettsider.


Årsavgift (veiavgift) for kjøretøy

Det er den som er registrert som eier av kjøretøyet 1. januar, som mottar kravet om årsavgift. Da er betalingsfristen 21. mars. Det kan i visse tilfeller være andre betalingsfrister.
Mer informasjon om årsavgift finner du på Tollvesenets nettsider.

Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfall, blir kravet sendt til oss for tvangsinnkreving.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss