Trafikk og kjøretøy

Person som tar på seg bilbelte.

Bøtesatser og prikkbelastning

Bøtesatser for brudd på vegtrafikklovgivningen fastsettes i statsråd.

Oversikt over prikkbelastning, finner du på Samferdselsdepartementets nettsider.

 

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss