Løsøre

Alle gjenstander som ikke er fast eiendom eller realregistrert. For eksempel bil, campingvogn, smykker eller lignende av verdi.

Kontakt oss