Realregister

Grunnboken, skipsregistrene, luftfartøyregisteret og kraftledningsregisteret. Det vil si registre for formuesgoder. Realregister er sortert på forskjellige typer formuesgoder (for eksempel gårdsnummer og bruksnummer), ikke på person.

Kontakt oss