Fordring

Et krav eller rettighet mot noen eller noe.

Kontakt oss