Adkomst til leierett

Et dokument som representerer en leierett eller borett som kan omsettes. For eksempel en andelsleilighet, obligasjonsleilighet eller aksjeleilighet.

Kontakt oss