Erstatning og innkreving

SI kan tilby hjelp til å kreve inn erstatning.

Hvis du som privatperson, foretak eller organisasjon har vært utsatt for en straffbar handling, kan SI kreve inn erstatning som er blitt tilkjent i saken. Vi krever kun inn renter i de sakene der det står i forelegget/domsslutningen at det skal beregnes renter i tillegg til kravet.

Vi skiller mellom innkreving til personer og innkreving til foretak og organisasjoner.
For personer som ønsker innkreving, tilbyr SI fakturering og tvangsinnkreving. Vi tilbyr fakturering til næringsdrivende, men vi tvangsinnkrever ikke for næringsdrivende som har ressurser til dette selv.

Erstatning i en straffesak

En straffesak er en rettssak mot en eller flere personer, som har begått en straffbar handling. I rettssaken kan kan en eller flere bli dømt til å betale erstatning som følge av den straffbare handlingen. Vi tilbyr alle som er tilkjent erstatning, hjelp med å kreve inn beløpet.

I straffesakene sender politiet sakene til oss (NB: oversendingen kan ta noe tid). Når kravet blir registrert hos oss, sender vi et brev til deg som er tilkjent erstatning og spør deg om du vil at vi skal kreve inn kravet for deg. Svaret ditt gir oss fullmakt til å kreve inn erstatningen på dine vegne.

Ikke bruk erstatningsskjemaet til innkreving av erstatninger i straffesaker.

Erstatning i en sivil erstatningssak

En sivil sak er en rettssak der man skal løse en tvist emmlom to eller flere personer. I sivile saker kan du bli tilkjent erstatning/saksomkostninger som følge av en straffbar handling. Vi krever kun inn erstatningskrav i sivile saker der du har litt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.

Vi krever ikke inn sivile krav som er forårsaket av svindel, tyveri, skade på ting og gjenstander etc. Du kan kontakte den lokale namsmannen eller et privat inkassomfirma for å få hjelp til å kreve inn disse kravene.

I en sivil erstatningssak sender ikke politiet saken til oss, da må du be om oss om å kreve inn kravet for deg ved å fylle ut erstatningsskjemaet.

Vi fakturerer og tvangsinnkrever kravet hvis det skulle bli nødvending. Innkrevingen er gratis for deg.

Kontakt oss