Utleggspant

Utsikt over hustak

Hvis du har krav til tvangsinnkreving, kan vi ta utleggspant i dine formuesgoder (eiendeler).
Dette gir oss en panterett som vi kan benytte for å få dekket ubetalte krav.


Før et utleggspant

For å etablere et utleggspant, må vi avholde en utleggsforretning. Du blir alltid varslet før vi avholder en utleggsforretning. 


Hva regnes som formuesgode?

Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset ditt, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre. Hovedregelen er at utlegg kan tas i ethvert formuesgode som tilhører skyldner på beslagstiden.

Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning og ting som har særlig personlig verdi for skyldner, kan likevel ikke tas utlegg i.


Realisering av utleggspant (tvangssalg)

Når vi har tatt utleggspant i et formuesgode, kan vi benytte dette pantet som grunnlag for tvangssalg for å få dekket de ubetalte kravene dine. Når realiseringen (salget) av pantet er gjennomført, blir utlegget slettet.

 

Konsekvenser av utleggspant for samboer/ektefelle?

I utgangspunktet har du som skyldner ansvar for egen gjeld. SI kan ikke ta utlegg i samboers eller ektefelles andel av en eiendom, men i den delen du som skyldner eier.

Et utleggspant får følger for samboers eller ektefelles mulighet til å ta opp lån på felles eiendom, der deler av eiendommen er tatt utleggspant i.

 

Hvordan slette et utleggspant

For å få slettet et utleggspant må du betale kravene som er grunnlaget for utleggspantet.


Klage på utleggspant

Du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Formuesgode

  Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m.

  Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning og ting som har særlig personlig verdi for skyldner, kan likevel ikke tas utlegg i.
 • Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

 • Verdipapir

  For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv.

 • Varsel

  Underretning til en part om at rettslige skritt skal foretas hvis kravet ikke blir betalt.

 • Panterett

  Særlig rett til å skaffe dekning for krav i ett eller flere formuesgoder.

 • Tvangssalg

  Beslutning av namsmyndighet om salg av for eksempel eiendom for å oppnå dekning av et krav.

 • Utleggsforretning

  Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

 • Utlegg

  Sikring av krav ved for eksempel utleggstrekk eller utleggspant.

Kontakt oss