Når kan SI kreve tvangssalg?

Når vi får helt eller delvis dekning i pantet vi har mot deg, kan vi kreve tvangssalg.

Kontakt oss