Spørsmål og svar

Feilmeldinger

 1. Feilmelding på BankID?

  Når du får feilmeldinger på BankID ved innlogging på Dine sider kan det skyldes flere ting.

  Les mer om Feilmelding på BankID?
 2. Årsavgift- feil KID-nummer?

  Du må logge deg på din side for å få avdrag eller utsettelse på krav om årsavgift.

 3. Bot - feil KID-nummer?

  Når du bruker KID-nummeret på giroen du fikk fra Politiet eller Vegvesenet får du feilmelding. Årsaken er at kravet ikke er registrert inn hos oss enda.

  Les mer om Bot - feil KID-nummer?
 4. Har du mer enn ett krav hos oss?

  Har du mer enn ett krav registrert hos oss er det slik at noen kreditorer har rett på at du skal betale på deres krav først, før du betaler på andre krav.

  Les mer om Har du mer enn ett krav hos oss?
 5. NRK-lisens - feil KID-nummer?

  Du får ikke avdragsordning eller betalingsutsettelse når NRK-lisensen er overført til oss.

  Les mer om NRK-lisens - feil KID-nummer?
 6. Beregnes det renter på kravet?

  Studielån og en del andre kravtyper regnes det rente på og de kan ikke utsettes eller deles opp i avdrag direkte på nettsidene.

  Les mer om Beregnes det renter på kravet?
 7. Er du under 18 år?

  I og med at du er under 18-år kan du ikke inngå utsettelser eller avdragsordninger uten at den som er ansvarlig for deg (din verge) er involvert.

  Les mer om Er du under 18 år?
 8. Er forfallsdatoen passert på fakturaen?

  På de åpne sidene kan du bare dele opp eller utsette krav som ikke er forfalt. Har du fått purring/varsel? Da er det den fakturaen som gjelder, og ikke den opprinnelige.

  Les mer om Er forfallsdatoen passert på fakturaen?