Skjønn

Vurdering. Foretas for å gi en verdsettelse eller fastslå rettigheter eller plikter.

Kontakt oss