Dividende

Dividende er den prosentvise dekningen som kreditorene (de som du skylder penger til) i en gjeldsordning/konkurs får.

Kontakt oss