Studielån

Når du misligholder studielånet sender Lånekassen lånet ditt over til oss. Avhengig av hvor lenge du har misligholdt lånet, kalles det enten oppsagt studielån eller permanent overført studiegjeld.

Oppsagt studielån

Du kan fortsatt få studielånet tilbake til Lånekassen.
Fordi du ikke har betalt terminbeløpet på studielånet innen betalingsfristen, er hele studielånet midlertidig sendt til oss.  De terminbeløpene som du ikke har betalt slik du skulle, kalles misligholdt beløp. Å ha studielånet hos oss er dyrere for deg, du bør derfor betale misligholdte terminbeløp slik at du får hele lånet tilbake til Lånekassen snarest. Da har du fremdeles alle dine rettigheter som kunde hos Lånekassen i behold.
Du må kontakte oss for å få vite hva det misligholdte beløpet er.

Konsekvenser av ikke å betale det misligholdte beløpet
Hvis du ikke betaler det misligholdte beløpet eller får en frivillig betalingsavtale med oss, blir det holdt utleggsforretning og da kan vi ta pant i eiendeler/bolig eller trekk i lønn.
En utleggsforretning kan gi betalingsanmerkning, dette kan gjøre det vanskeligere å få tatt opp boliglån, få mobilabonnement osv. I tillegg er det slik at dersom det blir tatt pant, så beholder vi pantet inntil hele studielånet er nedbetalt.

Permanent overført studiegjeld

Vi har overtatt studielånet for alltid.
Misligholder du studielånet ditt i mer enn 3 år, kan lånet bli permanent overført til oss. Vi overtar da all innkreving og behandling av studielånet – det er altså kun oss du skal forholde deg til.

Når vi nå overtar studielånet permanent, mister du alle rettighetene du hadde i Lånekassen til videre lån eller stipend i forbindelse med studier (se flere rettigheter hos Lånekassen) -  fram til du får gjort opp for deg. I tillegg blir det regnet forsinkelsesrente på hele studielånet.

Hvis du ikke betaler hele lånet og forsinkelsrenten eller får en frivillig betalingsavtale med oss, blir det holdt utleggsforretning og da kan vi ta pant i eiendeler/bolig eller trekk i lønn.
En utleggsforretning kan gi betalingsanmerkning, dette kan gjøre det vanskeligere å få tatt opp boliglån, få mobilabonnement osv. Dersom det blir tatt pant, så beholder vi pantet inntil hele studielånet er nedbetalt.

Har du problemer med å betjene studielånet?

Har du problemer med å betjene studielånet er det viktig at du tidlig tar i bruk de verktøyene Lånekassen gir (rettigheter du har så lenge studielånet ditt ikke er permanent overført til oss) for å ta grep om situasjonen din:

 • Sykestipend, hvis du er blitt syk mens du studerer.
 • Betalingsutsettelse av terminbeløp ,lånet kan totalt utsettes i 3 år,
  MEN du må  søke om utsettelse HVERT år. En utsettelse koster også ekstra penger så du bør være sikker på at dette er en midlertidig løsning til du får penger.
 • Rentefritak for en periode
 • Rentefritak OG betalingsutsettelse samtidig (såkalt «frysing»)
 • Omgjøre lån til stipend, dersom du oppfyller vilkårene for dette
 • Ettergivelse - Hvis du har vært syk og kan dokumentere dette,
  eller er blitt erklært ufør kan  dette gi grunnlag for å søke ettergivelse av studielånet.

 

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Misligholdt beløp

  Det beløpet du er på etterskudd med i henhold til den opprinnelige betalingsplanen for studielånet ditt.

 • Eksigibelt

  Gjeldsbrev, panterett eller andre avtaler som gir rett til å drive inn skyld uten søksmål. For eksempel gjeldsbrev fra Statens Lånekasse for Utdanning.

 • Betalingsanmerkning

  En betalingsanmerkning er en merknad registrert på deg som person eller på et foretak, om at du/foretaket har en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er konkurs.

Kontakt oss