Rettskraft

En dom i en sak har rettskraft når den ikke lenger kan ankes.

Kontakt oss