Anke

Klage over avgjørelse i retten til en høyere rettsinstans. For eksempel fra tingrett til lagmannsrett.

Kontakt oss