Panteattest

Utskrift av grunnboken, løsøreregisteret eller andre realregistre. Dette viser hvem som har hjemmel, og hvilke heftelser som er registrert på fast eiendom, skip eller lignende.

Kontakt oss