Eksigibelt

Gjeldsbrev, panterett eller andre avtaler som gir rett til å drive inn skyld uten søksmål. For eksempel gjeldsbrev fra Statens Lånekasse for Utdanning.

Kontakt oss