Svarfrister

Klokke og gule lapper

Vi har fastsatte frister for behandling av skriftlige søknader. Du har krav på svar fra oss på dine skriftlige henvendelser innen følgende frister:

  • saker som gjelder betalingsavtale (avdragsordning eller utsette forfall) - fire uker
  • saker som gjelder trekk i lønn eller trygd - tre uker
  • saker som gjelder krav under tvangsinnkreving - tre uker

Hvis vi må bruke lenger tid på din henvendelse, vil du bli orientert i et eget brev om dette.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss