Stoppmelding

Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Det kan være flere årsaker:
- en annen kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først.
- det er for lite penger igjen til å leve for (ikke nok til livsopphold).
- kravet er oppgjort/nedbetalt.

Kontakt oss