Klage

Person med armene foldet

Du har rett til å klage på saksbehandlingen og avgjørelsene våre som gjelder deg.
I mange tilfeller må vi videresende din klage til de som opprettet kravet (for eksempel NRK, Lånekassen, Politiet).

Vær likevel klar over at klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet.
Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.


Hvordan klager du?

 • En klage skal være skriftlig.
 • Det må være tydelig hva du klager på (klage på trekk, saksbehandlingen, kravet, skattemotregning m.m.).
 • Du må opplyse om hvorfor du klager.
 • Du må skrive hva du ønsker å oppnå med klagen (stans av trekk, sletting av krav m.m.).
 • Du må underskrive klagen.
 • Legg ved relevant dokumentasjon.

Logg inn på Dine sider for å klage, eller bruk Klageskjema.


Frister for klaging på innkrevingen

Du kan klage så lenge tvangsinnkrevingen ikke er avsluttet.

 • Ved utleggspant kan du klage på SIs avgjørelse eller handlemåte, så lenge SI ikke har bedt om tvangsdekning (salg av pant).
 • Ved utleggstrekk kan du klage på SIs avgjørelse eller handlemåte så lenge trekkperioden ikke er avsluttet.

Du kan også klage på at vi har valgt å ta utlegg i nettopp disse formuesgodene, men da må du klage innen en måned etter at du er orientert om utlegget.

Andre klagefrister kan variere fra sak til sak, og vil være opplyst i brev fra oss.


Hva skjer når du har sendt klage?

Vi behandler klager innen 3 uker etter at vi har mottatt den.
Vi vurderer om vi skal gjøre om vedtaket vårt før vi eventuelt sender klagen videre til den rette instansen.

Hvis du får slettet et krav, vil det du har betalt inn for mye bli tilbakebetalt. 

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Utleggstrekk

  Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

 • Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

Kontakt oss