Betalingsavtaler
(avdragsordning og betalingsutsettelse)

Du kan innvilge deg selv en betalingsavtale enten ved å logge deg inn eller bruke tjenestene på forsiden.

Håndtrykk - for å vise enighet om avtale

Du må ha mottatt faktura fra oss for å lage avdrag eller utsettelse på fakturaen i nettsiden.
Bruk KID-nummeret og beløpet som står på den.

Regler for betalingsavtale - uten innlogging:

Avdrag?

Utsettelse?

Du kan bare dele opp beløp dersom:
• Du ikke har mer enn ett ubetalt krav hos oss
• Du ikke har misligholdt kravet du søker om å dele opp
• Det ikke beregnes renter på kravet
• Du er over 18 år

Hvilke krav kan jeg ikke dele opp?
• NRK-lisens
• Dagmulkt

Du kan bare utsette kravet dersom:
• Du ikke har mer enn ett ubetalt krav hos oss
• Du ikke har misligholdt kravet du søker om utsettelse på
• Du er over 18 år

Hvilke krav kan jeg ikke utsette?
• NRK-lisens  
• Erstatnings – og inndragningskrav

Har du flere krav? Da må du logge deg inn.

Det kan være andre årsaker enn disse som gjør at du ikke kan dele opp beløpet eller få betalingsutsettelse på vår nettside.
Du må da ta kontakt med oss på telefon 75 14 90 00.

Forlengelse av en midlertidig avdragsordning?

Ønsker du å fortsette med avdragsordningen, må du sende inn en dokumentert søknad. Søknaden må være mottatt av oss i god tid før forfallsfristen på siste faktura for å unngå at avtalen går til mislighold.

Endre på en avdragsordning?

Du kan endre på en avdragsordning når du er innlogget på Din side under Betalingsavtaler.

Hva kan du endre?

 • Legge til nye krav inn i avdragsordningen.
 • Endre forfallsdatoen på det månedlige avdraget som ennå ikke har fått betalingsinformasjon. Endrer du forfallsdatoen vil alle fremtidige forfallsdatoer bli endret. Du kan ikke endre forfallsdatoen hvis det er kortere tid enn 21 dager til forfallet på den.
 • Endre beløpet på det månedlige avdraget. Endrer du beløpet vil alle fremtidige månedsbeløp også bli endret. Avtalen kan ikke strekke seg utover 24 måneder og månedlig beløp må være over kr 500,-. Du kan ikke endre beløpet på et avdrag hvis det er kortere tid enn 21 dager til forfallet på den.
 • Betalingsfri måned. Før du kan ordne med en betalingsfri måned må du ha betalt i 6 måneder på avtalen uten opphold. Du kan få 2 betalingsfrie måneder, enten en og en eller to sammenhengende, avtalen kan ikke strekke seg utover 24 måneder.

Får du ikke endret avdragsordningen selv på nettsiden kan du ta kontakt med oss på telefon 75 14 90 00.

Hva skjer dersom du ikke betaler som avtalt?

Hvis du ikke overholder det vi har avtalt, betyr det at du mister avtalen. Da kan vi legge på purregebyr på hvert enkelt krav og kreve inn kravene i sin helhet.
I verste fall kan dette bety at kravet blir tvangsinnkrevd.

Hvordan kan du unngå at din betalingsavtale går til mislighold?

Betale det avtalte beløpet innen fristen.
Mange tror at vi purrer på inngåtte avtaler og sender påminnelser uoppfordret, vi purrer IKKE på en betalingsavtale.
Du kan bestille påminnelse hvis fakturaen din ikke er betalt i tide ved å velge forfallsvarsling.

Forbehold

Vi har rett til å endre betalingsavtalen hvis vi mottar nye opplysninger om din betalingsevne.

 

Relaterte spørsmål og svar

 • Samle kravene mine i en betalingsordning?

  Du kan logge deg inn på «Din side», der kan du innvilge deg selv en betalingsavtale på flere krav.

  Noen krav prioriteres foran andre etter lov eller forskrift,  og må betales først på. Andre har vi ikke anledning til å dele opp i avdrag. Du vil få informasjon underveis i nettsiden hvis kravene ikke kan legges i en avtale. 

 • Avdragsordning i stedet for utleggsforretning?

  Når det er holdt ei utleggsforretning er kravet gått til tvangsinnkreving.
  Da kan du ikke lenger få en avdragsavtale på kravet.

  Du kan likevel sende dokumenterte opplysninger om dine inntekter og utgifter til oss slik at vi kan vurdere saken din ut fra de opplysninger du legger fram. Du skal ha igjen penger til livsopphold etter trekk i lønn eller trygd.

 • Rentefritak eller betalingsutsettelse når studielånet er overført til SI?

  Om studielånet er oppsagt (midlertidig overført til oss), har du fremdeles rettighetene dine hos Lånekassen og du må kontakte dem.

  Når studielånet er permanent overført til oss, må du sende søknad om dette til oss.

 • Kan jeg få avdragsordning på studielånet/studiegjelden?

  Vi har anledning til å vurdere betalingsavtale på studielån, ta kontakt med oss på telefon 75 14 90 00.

 • Slippe tvangssalg - betale avdrag?

  Du vil ikke kunne få en slik ordning etter at vi har begjært tvangssalg.

  For å slippe tvangssalg må du betale hele kravet.

 • Faktura fra politiet - klarer du ikke å betale kravet innen fristen?

  Du må vente litt før du tar kontakt med oss eller prøver selvbetjeningen på denne fakturaen.

  Fra du ble ilagt kravet av politiet (fikk papirgiroen), så tar det 6-8 uker før den kommer inn i vårt system.
  Vi har derfor ikke noe krav å behandle før kravet er kommet til oss.

  Når kravet er registrert inn hos oss
  Da sender vi ut en ny faktura til deg (det koster deg ikke noe ekstra at du venter på vår første faktura til deg).
  KID-nummeret på denne kan du bruke til å lage deg avdragsplan eller en utsettelse på kravet. Du finner selvbetjeningen på forsiden.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Feil KID-nummer?

  Dersom du får melding om at KID-nummer er feil kan dette ha flere årsaker:

  • Tegn mangler - KID-nummeret har enten 15 eller 23 tegn. Hvis det siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.
  • Faktura fra Politiet - KID-nummeret står på en faktura du fikk fra Politiet. Det tar 3-6 uker før dette registreres inn i vårt system og da tildeles den et nytt KID-nummer. Hvis du vil lage avdrag, utsette eller betale med kort på nettsiden vår, må du vente til du får faktura fra oss med nytt KID-nummer.
  • Krav som ikke er lov å dele opp/utsette - KID-nummeret du bruker tilhører et krav som ikke kan deles opp i avdrag eller utsettes
  • Du har mer enn ett krav - Du kan ha andre krav som må inngå samtidig i betalingsordningen, du må da logge deg på for å få avdrag eller utsettelse.

Ordbok

 • Mislighold

  Kontraktsbrudd. For eksempel når et krav ikke betales innen forfallsdato.

Kontakt oss