Panterett

Særlig rett til å skaffe dekning for krav i ett eller flere formuesgoder.

Kontakt oss