Forlik

Tvist (uenighet) som avgjøres ved at det oppnås en enighet mellom partene.

Kontakt oss