Forliksklage

Stevning (sak) til forliksrådet i en sivil tvist (uenighet der motparten nekter å godta kravet).

Kontakt oss