Gjeldsordning, Utenrettslig

En privat avtale mellom deg og dine kreditorer om at du betaler ned gjelden din over en periode. (Ofte omtalt som frivillig gjeldsordning)

Kontakt oss