Verneting

Den rettskrets eller det namsmannsdistrikt hvor vedkommende har bopel eller slik tilknytning.

Kontakt oss