Prioritetsfravikelse

Det at en pantehaver eller annen rettighetshaver gir avkall på sin plass i prioritetsrekkefølgen.

Kontakt oss