Betalingsanmerkninger

Dokument med teksten

Når skal anmerkningen slettes?

 • Når kravet er blitt oppgjort i sin helhet
  (som det er trekkes lønn/trygd for eller det er tatt pant for)
 • Hvis trekket er stanset av andre årsaker
 • Når utleggspantet er slettet (NB: for studielån slettes ikke pantet før hele studielånet er oppgjort)
 • Når en gjeldsordningsperiode er gjennomført
 • Når en bobehandling er avsluttet

Hvor raskt går slettingen?

Fra vi har mottatt oppgjøret fra deg, tar det vanligvis ikke mer enn 1-3 dager før betalingsanmerkningen slettes i Løsøreregisteret.

Blir du trukket i lønn for å gjøre opp kravet? Da slettes ikke betalingsanmerkningen før arbeidsgiveren din har betalt inn alle trekkbeløpene på vår konto.

NB: Finans- og kredittinstutisjoner gjør forespørsler til Løsøreregisteret og opplysningene brukes når de skal vurdere lån eller kreditt. Hvis de ikke gjør daglige forespørsler så kan du oppleve at deres opplysninger ikke er oppdaterte.

Hvor kan du se hvilke betalingsanmerkninger du har?

Det er ulike kredittselskap som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysning.
Du kan selv sjekke dine kredittopplysninger her:

•    Experian.no
•    Bisnode.no

Hvem kan gi deg betalingsanmerkning?

Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer betalingsanmerkninger på bakgrunn av tvangsinnkrevingstiltak.
Hvis det er våre tvangsinnkrevingstiltak som medfører betalingsanmerkning, så finner du ubetalte krav og pant vi har tatt ved å logge deg inn på "Din side".

Finner du ikke noe uoppgjort hos oss, men er likevel oppført med betalingsanmerkning fra "namsmyndighet" hos kredittopplysningsbyrået? Da er ikke betalingsanmerkningen fra Statens innkrevingssentral, men fra en annen namsmann.

Andre namsmenn i Norge er:

 • NAV innkreving
 • Skatteetaten
 • Lokal skatteoppkrever (kemner)
 • Alle politi- og lensmannskontor, namsfogden i store byer.
  Hvis du ikke vet om det er politi/lensmann eller namsfogd du skal kontakte, kan det være enklere å kontakte kreditoren/inkassobyrået (den du opprinnelig skyldte penger) for å få informasjon om hvem de har bedt om å kreve inn.

Når kan du få en betalingsanmerkning?

 • Når det er registrert et lønns-/trygdetrekk på deg
 • Når det er registrert utleggspant i eiendom, konto eller verdipapirer
 • Når du har rettslig eller tvunget gjeldsordning
 • Når du er registrert personlig konkurs 

En betalingsanmerkning vil gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter og abonnementer (for eksempel mobilabonnement).

Relaterte spørsmål og svar

 • Trekk i lønn/trygd stanset - slettes betalingsanmerkningen?

  Ja, vi gir beskjed til løsøreregisteret som sletter betalingsanmerkningen.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Gjeldsordning, tvungen

  Dette er en gjeldsordning der skyldneren utarbeider et forslag til gjeldsordning. Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning.

 • Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

 • Verdipapir

  For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv.

 • Utleggstrekk

  Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

Kontakt oss