Trekk i lønn/trygd stanset - slettes betalingsanmerkningen?

Ja, vi gir beskjed til løsøreregisteret som sletter betalingsanmerkningen.

Kontakt oss