Soning av bøter (fengsel)

Utsnitt av fengselscelle

Hvis jeg ikke betaler bota, hva skjer da?

Da vil vi forsøke å kreve den inn med trekk i lønn/trygd. Dersom bota ikke dekkes ved trekk i lønn eller trygdeytelse, vurderer vi annen tvangsinnkreving. Oppgjør ved soning kan også være aktuelt, selv om du ikke kan betale, hvis andre hensyn tilsier det. Denne vurderingen er det politiet som gjør. Soning kan i noen tilfeller være i form av bøtetjeneste. Dette avgjøres av politi/kriminalomsorgen.

Kan jeg unngå soning?

For å unngå soning, må du betale alle bøter som ligger i soningssaken.
Logg inn på "Din side" og se oversikten over ubetalte bøter du har hos oss.

Hvordan finner jeg betalingsinformasjon?

Bruk "kravnummer" i feltet for KID-nummer når du betaler.
Du finner kravnummeret i brevet om soning eller i kravoversikten hvis du logger inn på Din Side.
Kontonummer finner du her.

Kan jeg få en betalingsavtale i stedet for å sone?

Når vi har sendt anmodning om soning til politiet er det for seint å inngå en betalingsavtale med oss. Det politiet der du bor du skal forholde deg til.
Det er også de som bestemmer om, og eventuelt når du skal kalles inn til soning.

Kan jeg velge å sone istedenfor å betale?

Nei, du kan ikke selv velge om du vil å sone istedenfor å betale en bot.

Kan jeg søke om utsettelse av soningen?

Det er ikke Skatteetaten v/SI som bestemmer om du kan få utsatt bøtesoning. Dersom du ønsker å søke utsettelse av soningen, må du sende søknad om det til Kriminalomsorgen.
De behandler søknaden og bestemmer om du får utsettelse eller om du må sone bøtene.

Kan jeg sone bøter ved bøtetjeneste eller ved opphold i institusjon?

Spørsmål og søknad om bøtetjeneste eller §12-soning i institusjon, må stilles til Politiet fordi det er de som bestemmer dette.

Jeg har betalt bota, får Politiet beskjed om dette?

Når du har betalt bøter vi har anmodet om soning på, gir vi politiet beskjed om innbetalingen og hvor mange soningsdager som gjenstår. Når du har betalt alle bøtene i soningssaken, gir vi politiet beskjed om at de skal avslutte saken og sende den i retur til oss.

Du kan selv sjekke hvilke ubetalte krav du har hos Skatteetaten v/SI ved å logge deg inn på «Din side»

Ordbok

  • Subsidiær straff

    En straff som trer inn istedenfor en annen hvis denne faller bort. For eksempel kan fengselsstraff være en subsidiær straff hvis du ikke klarer å betale en bot.

Kontakt oss