Soning av bøter (fengsel)

Utsnitt av fengselscelle

Hvis jeg ikke betaler bota, hva skjer da?

Da vil vi forsøke å kreve den inn med trekk i lønn/trygd. Hvis dette ikke er mulig, men du faktisk har økonomisk evne til å betale bota, da må du sone for bota i stedet. Fullbyrding ved soning kan også være aktuelt, selv om du ikke kan betale, dersom almenne hensyn tilsier det. Denne vurderingen er det politiet som gjør.

Kan jeg velge å sone istedenfor å betale?

Nei, du kan ikke selv velge å sone istedenfor å betale en bot.
Du må betale bøtene dine dersom du har økonomisk evne til det.

Kan jeg få en betalingsavtale i stedet for å sone?

Når vi har sendt anmodning om soning til politiet, så er det for seint å inngå en betalingsavtale med oss. Nå er det politiet der du bor som du skal forholde deg til.
Det er også de som bestemmer når du skal kalles inn til soning.

Kan jeg få utsettelse på soningen?

SI avgjør ikke søknader om utsettelse på soning av bøter. Dersom du ønsker å søke utsettelse av soningen, så må du rette søknaden til Kriminalomsorgen. De behandler søknaden og beslutter om du skal få innvilgelse eller avslag i henhold til retningslinjene for utsettelse av soning.

Kan jeg unngå soning?

For å unngå soning må du betale alle bøter du har hos oss.
Logg inn på "Din side" og se oversikten over ubetalte bøter du har hos oss.

Slik betaler du:

Bruk "kravnummer" i feltet for KID-nummer når du betaler.
Du finner kravnummeret i brevet om soning.
Kontonummer finner du her.

Jeg har betalt bota, får Politiet beskjed om dette?

Hvis du betaler bøter vi har anmodet om soning på, så gir vi politiet beskjed om innbetalingen og hvor mange soningsdager som gjenstår. Hvis du betaler alle bøter i soningssaken gir vi politiet beskjed om at de skal avslutte saken.
 
Du kan selv sjekke hvilke ubetalte krav du har hos SI: Logg deg inn på «Din side»

Ordbok

  • Subsidiær straff

    En straff som trer inn istedenfor en annen hvis denne faller bort. For eksempel kan fengselsstraff være en subsidiær straff hvis du ikke klarer å betale en bot.

Kontakt oss