Dom

Domstolens avgjørelse i en tvist i sivile saker eller avgjørelse i straffesak.

Kontakt oss