Panteobjekt

Et panteobjekt er det namsmyndigheten kan ta pant i. Som for eksempel eiendom, kjøretøy og konto.

Kontakt oss