Bruksrett

En rettighet som gir innehaveren en rett til å bruke en annens eiendom. For eksempel veirett, borett og beiterett.

Kontakt oss