Solidarinnkreving - når flere er ansvarlig for samme krav

En for alle - alle for en. Hender lagt på hverandre.

Solidarisk ansvar betyr at flere personer er ansvarlig for å betale det samme kravet.
Alle personene er ansvarlige for hele kravet inntil det er innfridd.

For noen krav er det én hovedskyldner og en eller flere solidarskyldnere. Hvis hovedskyldneren ikke betaler kravet eller går konkurs, starter vi innkreving mot solidarskyldnerne. I disse tilfellene starter vi innkrevingen samtidig mot alle personene.

Hvordan fordeles kravet mellom de solidaransvarlige?

Når èn betaler inn, avskrives samme beløp på de andre. Betaler èn hele kravet, avskrives hele kravet for de andre.

Eksempel:
Dere er tre solidaransvarlige og kravet er på 21 000,- kr.
Betaler du inn en del på f.eks. 7000,-kr , betyr det at restkravet er 14 000,-kr, men fortsatt er alle tre, inkludert deg, ansvarlig for dette restbeløpet (selv om du har betalt "din del").

Er selskapet slettet eller konkurs?

Selv om et selskap går konkurs eller blir slettet , forsvinner ikke de ubetalte kravene.
Dersom du er solidaransvarlig (dvs. at du har hatt styreverv eller varavarv i selskapet), vil du fremdeles være ansvarlig for ubetalte krav.

Derfor fortsetter også innkrevingen selv om selskapet er slettet eller konkurs.

Relaterte spørsmål og svar

  • Solidarisk ansvarlig for forsinkelsesgebyr?

    Det innebærer at du og de andre styremedlemmene er helt eller delvis ansvarlig for samme krav.

    Selskapet er ansvarlig for å betale et slikt gebyr. Betaler ikke selskapet, kreves styret i selskapet for kravet. Når èn betaler inn, avskrives samme beløp på de andre. Betaler èn hele kravet, avskrives hele kravet for de andre.

Ordbok

  • Solidarskyldner

    Skyldner som sammen med en eller flere andre er medansvarlig for eksempelvis en gjeld eller et lån.

Kontakt oss