Oppdragsgiver

Eier av kravet. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

Kontakt oss