Forelegg

Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

Kontakt oss