Utlandet

Statue

Innkreving i utlandet

Hvis du har utestående krav, kan vi kreve inn beløpet selv om du bor i utlandet.

Hvordan krever vi inn i utlandet?

 • Landene i Norden samarbeider om innkrevingen av bøter og saksomkostninger. Vi kan be om at myndighetene i et annet nordisk land krever inn pengene fra deg.
 • Vi benytter også Visma Collectors AS som inkassobyrå i utlandet. Visma Collectors AS samarbeidspartnere i de forskjellige landene tar seg av innkrevingen.
  Når vi har overført et krav til Visma Collectors AS, kommer det i tillegg ekstra omkostninger som du må betale.
  Henvendelser du har om innkrevingen må du da rette til det aktuelle inkassobyrået som har overtatt innkrevingen.


Vi tilbakekaller ikke krav som er overført til utlandet.

For at kravet ikke skal bli dyrere enn nødvendig, anbefaler vi at du tar kontakt med oss før kravet går til tvangsinnkreving og blir oversendt til inkassobyrået.


Innkreving av utenlandske krav i Norge

Vi krever inn bøter og saksomkostninger fra andre nordiske land. Innkrevingen foregår etter norske regler. Dersom vi ikke klarer å få inn alle pengene, returnerer vi saken til det nordiske landet som opprettet kravet i god tid før kravet blir foreldet.

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss