Om innkreving

Vi skiller mellom to måter å kreve inn på: frivillig innkreving og tvangsinnkreving.


Frivillig innkreving - du bestemmer

Frivillig innkreving er da du selv har innflytelse på hvordan du skal betale kravet.
Det betyr at du kan innvilge deg selv en betalingsavtale, enten avdragsordning eller betalingsutsettelse.


Tvangsinnkreving - vi bestemmer

Hvis du ikke betaler kravet frivillig, setter vi i gang tvangsinnkreving. Tvangsinnkreving betyr at vi kan trekke deg i lønn eller trygd, eller at vi kan sikre kravet ved å ta pant i formuesgoder som for eksempel fast eiendom, bankkonti og verdipapir.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Formuesgode

    Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m.

    Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning og ting som har særlig personlig verdi for skyldner, kan likevel ikke tas utlegg i.
  • Verdipapir

    For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv.

Kontakt oss