Underpant

Pantsetteren mister ikke retten til å bruke det pantsatte.For eksempel dersom det er tatt pant i en bil er det fremdeles lov til å kjøre den.

Kontakt oss