Fullmakt og taushetsplikt

En person gir fullmaktspapirer til en annen

Taushetsplikt

Taushetsplikt er et forbud mot å gi opplysninger om personlige forhold til andre enn den opplysningene gjelder.
Taushetsplikten krever at vi oppbevarer opplysningene på en sikker måte slik at ikke andre får tak i dem. Det betyr for eksempel at vi ikke kan sende deg taushetsbelagte opplysninger på telefaks eller e-post.

Fullmakt

Når du gir en annen person fullmakt, betyr det at du gir denne personen rett til å handle på dine vegne. Du bør derfor være bevisst på hva du gir andre fullmakt til og hvor lenge denne fullmakten skal gjelde.

Som hovedregel krever vi at fullmakten er skriftlig.

Du kan benytte vårt fullmaktskjema.

Kontakt oss