Tvangsgrunnlag

Dom, kjennelse, forelegg, gjeldsbrev og krav etter særlig lovbestemmelse.

Kontakt oss