Utleggsforretning

Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

Kontakt oss