Gjeldsordning

Dette er en ordning som tar sikte på at privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over økonomien sin (regulert av gjeldsordningsloven).

Kontakt oss