Benådning

Å ettergi en straff. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles derfor benådning.

Kontakt oss