Subsidiær straff

En straff som trer inn istedenfor en annen hvis denne faller bort. For eksempel kan fengselsstraff være en subsidiær straff hvis du ikke klarer å betale en bot.

Kontakt oss