Gjeldsordningsperiode

Dette er perioden for hvor lenge gjeldsordningen skal vare, normalt 5 år. For tvungen gjeldsordning er det en maksimumsgrense på 10 år. Perioden regnes fra den dagen da det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

Kontakt oss