Begjæring

Brukes om det å kreve at rettsapparatet eller namsmannen skal ta en beslutning i en sak. For eksempel kan dette være krav om at en namsmyndighet skal gjennomføre et tvangssalg.

Kontakt oss